Oberon Társulat: Batyutánc

Június 23. csütörtök 23:15

Helyszín: ÁRTÉR

A második világháborút követően a magyarországi németek közül feltehetően kevesen lehettek olyanok, akiket ne érintett volna a jogfosztás, a vagyonelkobzás vagy az elűzés. Természetesen voltak kivételek, sőt néhány esetben egész településekről is beszélhetünk. A népességmozgások következtében azonban az országban teljes régiók változtak meg rövid idő alatt. Hogy hogyan lehetett ezt megélni, túlélni? Az Oberon Társulat Bündeltanz című produkciója a magyarországi németek elűzésével foglalkozik. Az alkotók – szinte kivétel nélkül – érintettjei ennek sajnálatos és feldolgozhatatlan eseménynek. A Bündeltanz egy közös alkotómunka eredménye, ahol a játszók rögzített improvizációi, a sváb zenei hagyományok és a történelmi emlékezet együtt alkot színházi elegyet.

Mi történik a falu legnagyobb vagányával, ha elmúlt már harminc és még mindig nem állapodott
meg?
Vajon miféle sváb az, aki csak úgy elajándékozza a disznóit?
Lehet-e olyan családban élni, ahol tisztelet, vagyon, következetesség, szorgalom adott, de apa és
anya valójában idegenek egymásnak?
És, hogy boldogul majd egymással a Lány, aki mosás közben a frontra vonult apja pipáját szívja s a
Fiú, aki akart már lenni pap, erdész, városi munkás s néha hosszú sétákat tesz a patak parton, ahol
egy szebb világról álmodik.
De 1946-ban újra elindulnak az vonatok Németország felé és minden átértékelődik.

Játszák: Frank Ildikó Eszter, Klinkhart Hanna/Varga Anna Zsófia, Fischer Norbert, Inhof László, Papp
Melinda, Arató Máté, Ionescu Raul, Krum Ádám
Dramaturg: Balogh Robert
Konzulens: Ritter György
Zenei közreműködők: Kéméndi Tamás, Hamburger Antal
Technika: Tóth Péter, Tóth Krisztián
Asszisztens: Hornok Máté
Író/rendező: Ákli Krisztián